Bra Citat från hela Världen

Här samlas alla bra citat och de mest kända citaten på en webbplats. Vissa av citaten är så träffsäkra så om de vore en pil skulle kunnat träffa en flygande ladusvala.

I forskningen förekommer citat ofta eftersom det krävs noggranna hänvisningar till vad ens egen forskning baserar sina resultat på. En del av de bästa citaten övergår efter en tid till att bli ordspråk då dessa blir vanligt använda och uttrycker samhällets ståndpunkt.

Utländska citat

Vissa citat är latinska eller engelska men en översättning finns då detta är befogat. Anledningen till att citat, uttryck och ordspråk används frekvent är att dessa på ett tydligt och enkelt sätt kan på ett kärnfullt sätt förmedla ett viktigt budskap eller visdom.

Att använda ett känt citat eller ordspråk vid rätt valt tillfälle kan detta vara den avgörande faktorn om du ska få förverkliga din idé eller dröm eller få igenom din åsikt. Du kan genom att använda ett träffsäkert göra din diskussionspartner mållös genom att denna inte kan svara något smart eller kanske inte ens förstår det du sa fullt ut.

Citat

Citat är en ordagrann återgivelse av vad någon har sagt eller skrivit som t.ex.:

Det finns ingen väg till fred - fred är vägen.
Mahatma Gandhi - Indien
citat

Uttryck

Ett uttryck kan vara ett kort citat eller en kort slagkraftig mening så som:

Skitit i det blå skåpet.
Janne Loffe Carlsson - Sverige - Uttalades av Janne Loffe Carlsson i filmen Göta Kanal år 1981.
Göta Kanal
uttryck
Förklaring: Göra bort sig, gå för långt.

Ordspråk

Ordspråk är en kortfattad och folklig levnadsregel som används frekvent:

En hund med ett köttben har inga vänner.
Holländskt ordspråk - Holland
ordspråk

Talesätt

Talesätt är ett språkligt uttryck som anpassas till det sammanhang där det ingår, som t.ex.:

Den som sår tistlar bör inte barfota.
talesätt

Visdomsord

Visdomsord är ett citat, talesätt eller ordspråk som är sedelärande:

Life is a battlefield.
Engelsk tatuering - England
visdomsord

Ordstäv

Ordstäv börjar med ett känt ordspråk, talesätt eller citat och fortsätter sedan med en referens till någon i syfta att skapa komik eller ironi, så som:

Spänn er inte, släpp er.
Ärtsoppemannen -
ordstäv

Idiom

Idiom är en språklig egenskap, dialekt, eller särpräglat lokalt uttryckssätt:

Måla fan väggen.
idiom
Förklaring: Att i förväg utgå ifrån att en svårighet kommer att uppstå, eller att väsentligt överdriva en komplikation.

Aforism

Aforism är ett kärnfullt och kort uttryckt förhållningssätt, t.ex.:

Varför är ordet dyslexi svårstavat?
Dyslektikern - Sverige
aforism

Bättre citat

Med din hjälp kan vi tillsammans göra samlingen över Sveriges bästa citat ännu bättre. Skicka gärna de bäst citatet eller de roligaste citaten via e-mail till oss.Alla vackra citat

Här kan ni finna många fina citat och trevliga ordspråk men även lustiga citat och uttryck.Meny - Citat
Till förstasidan på www.citat.bizHögst upp på sidan om citatLängst ned på sidan om citat
SverigeLänderOrdspråkNyheter