Citat - Alla bra Citat & Ordspråk


Citat kategoriserade i ord

Här finns länkar till de bästa citaten med speciella ord i. Du kan också välja på andra kategorier av citat för t.ex. kända personer.

Citat med speciella ord i

Improvisation är möjlig först efter noggrann förberedelse

Ingmar Bergman